Külgmõrd –mõrral oo karjaaead, aagid ja vesiaead; aagid nagu uksed, kaks keppi, teene teenep̀ool `ääres. 

(Eesti murrete sõnaraamat, Tõstamaa)

Rannarahva kiviäri

Kalurikolhoos “Võit”

Värati kalatsehh